Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

Projekt we współpracy z Parkami Krojobrazowymi : ''Ziemia w naszych rękach''.

Zajęcia prowadzi pracownik Małopolskich Parków Krajobrazowych, odbywają się co dwa tygodnie w wymiarze 2 godz.

i skierowane są do uczniów klasy 6 i 7.

Cele projektu to:
Kształtowanie postawy odpowiedzialności za Ziemię i stan środowiska naturalnego,

Uświadomienie potrzeby ochrony środowiska,

Budowanie postawy szacunku dla przyrody

Dostrzeganie zagrożeń wynikających z nadmiernej eksploatacji środowiska

Uświadomienie o zagrożeniach cywilizacyjnych, degradacji Ziemi i zmian klimatu

Poznanie zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska naturalnego, niewłaściwego gospodarowania człowieka na ziemi skutków,

Uzyskanie i poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu edukacji ekologicznej

Propagowanie działań ekologicznych oraz proekologicznych nawyków i zachowań,

Propagowanie właściwej segregacji odpadów komunalnych i recyklingu

Propagowanie ,,człowieka ekologicznego” i nauka ekologicznego życia w domu, szkole, środowisku.

Zajęcia edukacyjne prowadzone są metodami aktywnymi z wykorzystaniem pomysłów, kreatywności, wiedzy uczniów warsztaty, debaty, pogadanki, dyskusje.

Data dodania: 2023-02-21 10:55:07
Data edycji: 2023-02-28 12:23:17
Ilość wyświetleń: 159
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej